Nissaka au clair de lune

Utagawa (Ichiyūsai) Kuniyoshi / Ukiyo-e


«»