Tsuru Ishizara Seto

Ceramic


  • Contact Us

  • Material

    Stoneware (Seto ware)


  • Period

    18th century


Description

Tsuru Ishizara Seto plate 

Similar @the MET NYC


«»